Необхідні документи

Письмова  заява на імя міського голови.
     до заяви додаються:

  • договір найму (оренди) житла у 3-х екземплярах;
  • оригінали паспортів наймача і наймодавця (та копії);
  • правовий документ, який посвідчує право власності на майно (та копія).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неповний перелік документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

до 5 днів

Необхідні документи

 • заява від адміністрації організації (установи) про видачу ордера на заселення у службове житлове приміщення;
 • рішення адміністрації організації (установи чи підприємства) про надання службового житлового приміщення;
 • протокол спільного засідання адміністрації і профспілкового комітету організації за місцем роботи працівника про надання службового житлового приміщення;
 • копії свідоцтва про право власності на житлове приміщення та технічого паспорту (за наявності оригіналів).
 • копія рішення виконавчого комітету міської ради про надання квартирі статусу службової;
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію працівника, якому надається службове житлове приміщення;
 • довідка про наявність чи відсутність нерухомого майна у власності повнолітніх членів родини або його відчуження, яка отримується ДКП «Миргородтехінвентаризація» (реєстр до 2013 року);
 • письмова згода членів сім’ї на вселення та проживання у даному приміщенні;
 • копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї;
 • копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей;
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу.

Усі документи подаються за наявності оригіналів для перевірки

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • надані документи оформлені неналежним чином або неповний пакет документів;
 • виявлення у поданих документах недостовірної інформації;
 • невідповідність приміщення, що надається, вимогам згідно чинного законодавства.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів

Необхідні документи

 • Заява;
 • копія паспорту заявника та всіх членів сім’ї (за наявності оригіналів);
 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, заявника та всіх членів його сім’ї, (крім осіб, які через релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера та зробили про це відповідну відмітку);
 • копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей (за наявності оригіналів);
 • довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру за формою (додаток №2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);
 • довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (для повнолітніх членів сім’ї);
 • громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання житла надають копію документу, який дає (посвідчує) право на пільги;
 • довідка про наявність чи відсутність нерухомого майна у власності повнолітніх членів родини або його відчуження, яка отримується ДКП «Миргородтехінвентаризація» (реєстр до 2013 року);
 • копія технічного паспорту та свідоцтва про право власності на жито, у якому зареєстрований заявник (при наявності);
 • у необхідних випадках до заяви додаються:
    • копія договору найму будинку державного житлового фонду або договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або будинку, який належить громадянину на праві власності (для громадян, які проживають по найму в приватному будинку);
    • медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету міської ради) про невідповідність жилого приміщення санітарним і технічним  вимогам.
 • внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:
    • копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або інваліда війни;
    • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
    • копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни;
    • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.
 • інші документи при необхідності запитуються відділом житлово-комунального господарства міської ради.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Виявлення в поданих документах розбіжностей або недостовірних відомостей;
 • надані документи оформлені неналежним чином або неповний пакет документів;
 • відсутність підстав для визнання особи такою, що потребує поліпшення житлових умов.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів

Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Завантажити файли

Необхідні документи

 • Заява про надання довідки;
 • копія  всіх сторінок паспорта при наявності оригіналу (для неповнолітніх осіб – копія свідоцтва про народження при наявності оригіналу);
 • довідка з МКЖЕУ про місця реєстрації в місті з 01.01.1993 року по теперішній час.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • виявлення в документах недостовірних відомостей;
 • подання заявником неповного пакета документів;

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Необхідні документи

Заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

До заяви додаються:

     • документ, що  посвідчує  особу та його копія;
     • довідка про зареєстрованих осіб (ЖЕК)
     • довідка про займані приміщення (ВЖКГ);
     • копія ордера про надання жилої площі (копія
     • договору найму жилої площі у гуртожитку);
     • технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку;
     • довідка, що підтверджує невикористання
     • громадянином житлових чеків для
     • приватизації державного житлового фонду (ПЕЧАТЬ);
     • заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї
     • наймача на приватизацію квартири (будинку),
     • жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у
     • комунальній квартирі. За неповнолітніх членів
     • сім’ї наймача рішення щодо приватизації
     • житла приймають батьки (усиновлювачі) або
     • піклувальники. Згоду на участь у приватизації
     • дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві
     • біля прізвища дитини;
     • якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), до заяви;
     • додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників;
     • документ,  що  підтверджує  право  на  пільгові умови приватизації (при наявності) та його копія.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Житлове приміщення не підлягає приватизації відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду”;
 • житло не належить до державного житлового Фонду;
 • особа не є громадянином України;
 • надані документи оформлені неналежним чином або неповний пакет документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів

Необхідні документи

  • Заява встановленого зразка, підписана всіма співвласниками об’єкта нерухомості та завірена в установленому порядку;
  • постанова органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з викраденням свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи з органів пожежної охорони у зв’язку зі знищенням документів при пожежі;
  • ксерокопії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва;
  • оголошення з газети про недійсність викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва про право власності на об’єкт;
  • оригінал та копії технічної документації на об’єкт (технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення);
  • непридатне для користування свідоцтво про право власності на нерухоме майно (якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з
  • пошкодженням оригіналу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (без збереження вимог, викладених в пунктах 2,3);
  • копія свідоцтва про право власності на житло;
  • у разі письмової заяви спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна: довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи та копія свідоцтва про смерть власника (із збереженням вимог, викладених в пунктах 4,5,6,7,8);
  • лист-згода на обробку персональних даних всіх співвласників
  • об’єкта нерухомості;
  • додаткові відомості та документи для уточнення даних надаються у разі необхідності.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • виявлення в документах недостовірних відомостей;
 • подання заявником неповного пакета документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів

Необхідні документи

 • заява про внесення у додаткові списки на приватизацію (за неповнолітніх дітей заяву подають батьки);
 • довідка про період реєстрації за місцем проживання в м. Миргороді;
 • у разі якщо хтось з співвласників (або власник) квартири, здійснюють оформлення необхідних документів через уповноваженого представника за довіреністю, надається довіреність (та нотаріально засвідчена копія) і копія паспорта за наявності оригіналу уповноваженої особи разом з паспортом довірителя;
 • копія всіх сторінок  паспорта при наявності оригінала (для неповнолітніх осіб – копія свідоцтва про народження при наявності оригіналу та копія всіх сторінок  паспорта матері, а у разі, коли дитина зареєстрована з батьком – батька);
 • довідки про невикористання житлових чеків за кожним місцем реєстрації у паспорті;
 • інше за  потребою, що не суперечить чинному законодавству.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • виявлення в документах недостовірних відомостей;
 • подання заявником неповного пакета документів;
 • наявність у паспорті періодів проживання без реєстрації, та відсутність відповідних довідок, які пояснюють причини, чому така реєстрація не була проведена.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Необхідні документи

 • заява про внесення змін. У разі виділення часток у спільній сумісній власності – заява зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла;
 • оригінал свідоцтва про право власності на житло та його ксерокопії;
 • копія документа (паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про зміну прізвища тощо), відповідно до якого будуть вноситися зміни (якщо є помилки) за наявності оригіналу;
 • лист з нотаріальної контори з проханням виділити частки у спільній сумісній власності (при оформленні спадщини);
 • копія свідоцтва про смерть, якщо власник або співвласник помер за наявності оригіналу;
 • у разі якщо хтось з співвласників (або власник) квартири, здійснюють оформлення необхідних документів через уповноваженого представника за довіреністю, надається довіреність (та нотаріально засвідчена копія) і копія паспорта за наявності оригіналу уповноваженої особи разом з паспортом довірителя;
 • копії паспортів (для неповнолітніх – копії свідоцтв про народження) співвласників житла за наявності оригіналів;
 • наявність для пред’явлення реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи, а в разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття та офіційно повідомила про   це відповідні державні органи пред’являється довідка з ДПІ про неотримання такого  або  відмітка в паспорті;
 • інше за потребою, що не суперечить чинному законодавству.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надані документи оформлені неналежним чином або неповний пакет документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів

Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Необхідні документи

Письмова  заява на ім’я міського голови
     До заяви додаються:

    • генплан.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надані документи оформленні неналежним чином, або не повний пакет документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

до 10 робочих днів.

Необхідні документи

 • Письмова заява на ім’я міського голови щодо намірів придбати об’єкт малої приватизації (для початку розгляду).
 • У разі прийняття рішення аукціонною комісією про проведення аукціону – подальше подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми через свій особистий кабінет на електронному майданчику і завантаження електронних копій документів відповідно до п. 7. ст. 14 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, а саме:
    • для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;
    • для іноземних громадян — копія документа, що посвідчує особу;
    • для потенційних покупців – юридичних осіб:
       • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;
       • документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;
       • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
       • остання річна або квартальна фінансова звітність;
    • документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації;
    • письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.
 • Заявник має відповідати вимогам, які зазначені у ст. 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ненадання повного пакету документів для участі в аукціоні;
 • надані документи не відповідають дійсності або містять неповну інформацію;
 • несплата реєстраційного та/або гарантійного внесків;
 • учасник аукціону не відповідає вимогам ст. 8 Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

протягом 3-х місяців

Необхідні документи

Письмова  заява на ім’я міського голови
     до заяви додаються:

  • копія положення (статуту);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПУО;
  • копія довідки про взяття на облік платника податку;
  • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
  • копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Несвоєчасне подання або неповний перелік документів, необхідних для оформлення договору.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Протягом  місяця з дати реєстрації звернення.

Необхідні документи

Письмова  заява на ім’я міського голови
     до заяви додаються:

  • копія положення (статуту);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПУО;
  • копія довідки про взяття на облік платника податку;
  • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
  • копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Несвоєчасне подання або неповний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

протягом 2-х місяців

Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

Завантажити файли

Необхідні документи

 • заява про зняття з квартирного обліку, яка підписується членами сім’ї заявника, які  мають самостійне право на одержання жилого приміщення і перебувають разом на квартирному обліку;
 • документи, які підтверджують поліпшення житлових умов, в результаті якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;
 • документи, які підтверджують виїзд заявника та членів його сім’ї на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 • документи, які підтверджують припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків передбачених законодавством;
 • документи, які підтверджують засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців;
 • свідоцтво про смерть.

При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • подання суб’єктом звернення неповного пакета документів;
 • виявлення в документах виправлень, недостовірних відомостей, або розбіжностей.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

30 днів