Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Терміни виконання

Завантажити файли

Необхідні документи

Надання одноразової адресної грошової допомоги жителям  м. Миргорода до заяви додаються:

Для осіб, які потребують лікування та, осіб, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі:

  • копію паспорту та ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідку з медичного закладу про необхідністьлікування, яка видана не раніше 90 днів до дня звернення (в разі потреби);
  • довідка про доходи за попереднішістьмісяців перед зверненням;
  • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, в якому необхідно вказати його матеріальний стан та потребу у допомозі.

Для осіб потерпілих (поранених) учасників АТО та ООС для членів їх сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС:

  • копію паспорту та ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідка військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами про проходження військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) військової служби та довідка, що підтверджує виконання обов’язків військової служби       (службових обов’язків) в зоні АТО;
  • копія лікарського свідоцтва про смерть (форма 106/о);
  • копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (військовозобов’язаного резервіста);
  • копія свідоцтва про народження військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
  • копія свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
  • копія сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
  • копія свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов проживання членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста).

Особам для вирішення соціально-побутових питань (у зв’язку із скрутними життєвими обставинами) та сім’ям учасників АТО та ООС:

  • копію паспорту та ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • копія паспортів повнолітніх членів сім’ї;
  • довідка військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами про проходження військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) військової служби та довідка, що підтверджує виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) в зоні АТО та ООС;
  • довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад учасника АТО та ООС;
  • копія свідоцтва про народження учасника АТО та ООС — для виплати батькам ;
  • копія свідоцтва про шлюб — для виплати дружині (чоловікові);
  • копія свідоцтва про народження дитини — для виплати допомоги дітям;
  • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання членів сім’ї учасника АТО та ООС.

Для надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого

  • копію паспорту та ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • довідка про склад сім’ї;
  • копія свідоцтва про смерть;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги (або довідка про смерть), виданий органами реєстрації актів громадянського стану;
  • довідка про те, що померлий на день смерті був зареєстрований в м. Миргороді.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Ненадання повного пакету документів;
 • при наданні документів, які не відповідають дійсності чи містять неповну інформацію;
 • повторного звернення з тієї ж самої причини.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк

Необхідні документи

Для кандидата в опікуни (піклувальники):
  • Заява опікуна
  • копія паспорта особи, яка визнана недієздатно;
  • копія паспорта опікуна;
  • копія посвідчення опікуна;
  • медичний висновок на направлення в психоневрологічний будинок – інтернат;
  • оригінал та копії документів, які підтверджують право власності недієздатного на майно ( в разі наявності).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ненадання повного пакету документів;
 • надання документів, які не відповідають дійсності чи містять неповну інформацію.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк

Необхідні документи

Для  опікуна (піклувальника):
  • Заява опікуна;
  • копії паспортів опікуна  та  підопічного  та ідентифікаційних кодів;
  • довідка з місця проживання про склад сім’ї;
  • копії  рішень  суду  про  визнання  особи недієздатною(чи обмежено дієздатною) та  призначення  опікуна  (при собі мати оригінал);
  • копія посвідчення  опікуна (при собі мати оригінал);
  • довідка  про  місце  перебування  підопічного( у  разі  перебування  на  лікуванні  або  у  будинку-інтернаті);
  • копії правовстановлюючих документів на жиле приміщення, що підлягає відчуженню (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду, тощо) (при собі мати оригінал);
  • копія витягу на житло, що підлягає відчуженню (при собі мати оригінал), грошова оцінка майна;
  • копія технічного паспорту жилого приміщення, що підлягає відчуженню (при собі мати оригінал);
  • акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке підлягає відчуженню (складає житлово- комунальний орган);
  • копії правовстановлюючих документів на житло, яке буде придбано на ім’я підопічного (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду, тощо) (при собі мати оригінал) ,грошова оцінка майна;
  • копія технічного паспорту житла, яке буде придбано на ім’я підопічного (при собі мати оригінал);
  • копія витягу на житло, яке буде придбано (при собі мати оригінал);
  • акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке придбається;
  • копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, що підлягає відчуженню (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду, тощо) (при собі мати оригінал).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ненадання повного пакету документів;
 • надання документів, які не відповідають дійсності чи містять неповну інформацію;
 • не визнані в установленому порядку опікуном.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк

Необхідні документи

Для кандидата в опікуни (піклувальники):
  • Заява опікуна;
  • копії паспортів опікуна  та  підопічного  та ідентифікаційних кодів;
  • копії  рішень  суду  про  визнання  особи недієздатною та  призначення  опікуна; 
  • копія посвідчення  опікуна (при собі мати оригінал);
  • довідка  про  місце  перебування  підопічного( у  разі  перебування  на  лікуванні  або  у  будинку-інтернаті);
  • копії правовстановлюючих документів на жиле приміщення, що належить недієздатній особі  (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду, тощо) (при собі мати оригінал);
  • копія технічного паспорту жилого приміщення, що підлягає відчуженню (при собі мати оригінал);
  • акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке належить недієздатному.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • ненадання повного пакету документів;
  • надання документів, які не відповідають дійсності чи містять неповну інформацію;
  • не визнані в установленому порядку опікуном ( піклувальником).

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк

Необхідні документи

Для кандидата в опікуни (піклувальники):
  • заява громадянина, який  має бажання стати опікуном;
  • копія паспорта особи, яка потребує опіки;
  • копія паспорта кандидата в опікуни;
  • копії документів що підтверджують родинні стосунки кандидата в опікуни та особи, яка потребує опіки;
  • довідка про реєстрацію постійного місця проживання (форма 3) кандидата в опікуни; (довідка  про склад  сім’ї)
  • довідка про реєстрацію постійного місця проживання (форма 3) особи, яка потребує опіки. (довідка  про склад  сім’ї);
  • характеристика кандидата в опікуни;
  • довідка про доходи за останні 6 міс кандидата в опікуни;
  • медичний висновок ЛКК про стан здоров’я кандидата в опікуни, чи може бути за станом здоров’я опікуном;
  • копія довідки МСЕК про групу інвалідності особи, яка потребує опіки;
  • акт обстеження житлово побутових умов  особи, яка потребує опіки;
  • акт обстеження житлово побутових умов  кандидата в опікуни.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особам, які:
  • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
  • були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника через невиконання покладених на них обов’язків;
  • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім’ю на виховання;
  • за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки опікуна;
  • не мають постійного місця проживання.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк з моменту надходження заяви

Необхідні документи

Для кандидата в опікуни (піклувальники):
  • Заява громадянина, який  має бажання стати помічноком;
  • заява на ім’я голови опікунської ради від фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки про призначення їй помічника;
  • копія паспорта особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та  виконувати обов’язки;
  • копія паспорта кандидата на помічника;
  • копії документів що підтверджують родинні стосунки кандидата в помічника та особи, яка потребує догляду;
  • довідка про реєстрацію постійного місця проживання кандидата на помічника. (довідка  про склад  сім’ї)
  • довідка про реєстрацію постійного місця проживання особи, яка потребує догляду. (довідка  про склад  сім’ї);
  • характеристика кандидата на помічника;
  • медичний висновок ЛКК про стан здоров’я  фізичної особи, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою;
  • медичний висновок ЛКК про стан здоров’я  фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
  • копія довідки МСЕК про групу інвалідності особи ( в разі наявності;
  • акт обстеження житлово побутових умов  особи, яка потребує догляду.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особам, які:
  • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
  • були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника через невиконання покладених на них обов’язків;
  • за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки опікуна;
  • не мають постійного місця проживання.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк з моменту надходження заяви