Необхідні документи

 • запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, за встановленою формою (форма запиту додається).

У разі подання запиту уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), документа, що засвідчує його повноваження.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

не визначено

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

до 30 календарних днів

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051  (форма заяви додається);
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання довідки) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір плати за надання послуги – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням суті виявлених помилок за формою, що додається; 
 • документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в  повідомленні про виявлення технічної помилки.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

2 робочих дні з дня реєстрації відповідного повідомлення у територіальному органі Держгеокадастру.

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051  (форми заяв додаються);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання надано громадянам (зокрема, довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) — для подання уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого  комітету сільської, селищної ради заяви про надання державної соціальної допомоги);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

послуга надається безоплатно

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається);
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; фізичним та юридичним особам, за умови їх ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

 

Розмір плати за надання послуги – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

 У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Терміни виконання

в день реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  (форма заяви додається);
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір плати за надання послуги – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051  (форма заяви додається);
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель; 
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власникам, користувачам земельних ділянок або уповноваженим ними особам, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особам, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноваженам ними особам);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір плати за надання послуги – 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  (форма заяви додається);
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна  (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Безоплатно викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Терміни виконання

протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається);  
 • документація із землеустрою у паперовій та електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”, інші документи, які згідно з пунктом 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, а саме:
    • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
    • проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; проекти землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
    • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
    • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
    • інша документація із землеустрою відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій»;
    • договір; рішення суду.
 • електронний документ відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр»;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відповідних заяви, за встановленою формою, документації із землеустрою у паперовій та електронній формі, електронного документа);
 • не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, із заявою про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа, об’єкт Державного земельного кадастру розташовано на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру)

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
  № 1051 (форма заяви додається);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);
 • документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
 • електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі);
 • наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі;
 • електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (форма заяви додається);
 • документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
 • документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
 • електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про державний земельний кадастр»;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • із заявою про внесення відомостей (змін до них) звернулася неналежна особа (подання заяв можуть здійснювати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень);
 • подання заявником не повного пакета документів (відсутність електронної форми документа документації із землеустрою);
 • розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 • електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 робочих днів з дня реєстрації заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);
 • оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
 • електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам законодавства;
 • розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;
 • розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 • електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051 (форма заяви додається);
 • Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель;
 • Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
 • Електронний документ відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр»;
 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;
 • обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 • із заявою про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у використанні земель мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюються обмеження, або уповноважені ними особи);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, відсутні електронні копії документів);
 • заявлене обмеження вже зареєстроване;
 • електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 робочих днів з дня реєстрації заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається);  
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають: щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, — особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку; щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) — фізичні та юридичні особи. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов’язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом);
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Вартість послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

 • заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051 (форма заяви додається);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право;
 • документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”;
 • електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України « Про Державний земельний кадастр».

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
 • документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)
 • із заявою звернулася неналежна особа
 • електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Терміни виконання

Завантажити файли

Необхідні документи

 • заява;
 • оригінал документації із землеустрою у паперовому та електронному вигляді;
 • у разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), документа, що засвідчує його повноваження.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність положень проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,  документації із землеустрою або містобудівній документації.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

протягом 10 робочих днів з дня одержання  документації із землеустрою