Необхідні документи

    До заяви про присвоєння адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна додаються:
  • копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, — якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
  • копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, — у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
  • копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, — у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо) подаються:
  • заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);
  • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, — якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), — якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
  • копія технічного паспорта на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Копії документів, які подаються засвідчуються власником (співвласником) (його представником).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • подання неповного пакету документів;
 • виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;
 • подання заяви особою, яка не є замовником будівництва або уповноваженою ним особою;
 • подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

5 робочих днів

Необхідні документи

Заява замовника, суб’єкта господарювання, до якої  додаються:

  • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо – геодезичній основі М1:500 кресленням контурів ТС з прив’язкою до місцевості;
  • реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • подання неповного пакета документів, визначених  пунктом 3;
 • подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 3.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

13 робочих днів

Необхідні документи

Видача паспорта прив’язки:

Заява замовника, суб’єкта господарювання, до якої  додаються:

  • схема розміщення тимчасової споруди;
  • ескізи фасадів ТС у кольорі в М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
  • схема благоустрою прилеглої території, складена замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;
  • технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Продовження терміну дії паспорта прив’язки:

Заява замовника, суб’єкта господарювання, до якої додається паспорт прив’язки (примірник замовника, оригінал).


Внесення змін в паспорт прив’язки:

Заява, замовника, суб’єкта господарювання, до якої додаються:

  • паспорт прив’язки (примірник замовника, оригінал);
  • схема розміщення тимчасової споруди (у разі змін);
  • ескізи фасадів ТС у кольорі в М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (у разі змін);
  • схема благоустрою прилеглої території, складена замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України» (у разі змін).

Переоформлення паспорта прив’язки:

Заява, до якої додається паспорт прив’язки (примірник замовника, оригінал).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • подання неповного пакета документів, визначених  пунктом 3;
 • подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 3.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

10 робочих днів

Необхідні документи

Заява встановленого зразка (відповідно до Додатку 1 до Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067)  суб’єкта підприємницької діяльності, підприємства, організації або фізичної особи, до якої додаються:

  • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується  розташування  рекламного засобу;
  • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.
  • оригінал дозволу на розміщення зовнішньої реклами (в разі внесення змін, продовження строку дії, переоформлення)
  • фотокартка або  комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується  розташування рекламного засобу (зміни);
  • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (в разі внесення змін);
  • заява субєкта підприємницької діяльності, підприємства, організації або фізичної особи, який набув права власності на рекламний засіб або орендував його (в разі переоформлення).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

До 10 днів

Необхідні документи

Заява встановленого зразка субєкта підприємницької діяльності, підприємства, організації або фізичної особи, до якої додається:

 • оригінал дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • неподання повного пакета документів, визначених пунктом 3;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

До 10 днів

Необхідні документи

Заява встановленого зразка субєкта підприємницької діяльності, підприємства, організації або фізичної особи, до якої додаються документи (відповідно до частини 3 Статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»):

  • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);
  • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
  • витяг із Державного земельного кадастру.
  • містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Неподання повного пакета документів, визначених пунктом 3;
 • Виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
 • Невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

10 днів

Необхідні документи

Заява на видачу будівельного паспорта встановленого зразка (відповідно до додатку 1 Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2011  №103 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.02.2013 № 66), до якої додаються документи (відповідно до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2011  №103 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.02.2013 №66):

  • засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
  • ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
  • проект будівництва (за наявності);
  • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;
  • примірник будівельного паспорта замовника (у разі внесення змін);
  • ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Неподання повного пакета документів, визначених пунктом 3.
 • Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

До 10 днів

Необхідні документи

Заява встановленого зразка субєкта підприємницької діяльності, підприємства, організації або фізичної особи, до якої додаються документи (відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 № 76 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за N 927/11207):  

  • копія документу, що підтверджує право власності або договору найму (оренди) приміщення;
  • копія поповерхових планів, завірених в установленому порядку;
  • проект переобладнання або перепланування жилих  будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень,  погоджений в установленому порядку;
  • згода власників, співвласників (наймачів) або уповноважених ними осіб на переобладнання та  перепланування приміщень, що перебувають у їх спільній власності.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Неподання повного пакета документів, визначених пунктом 3;
 • Переобладнання або перепланування, що планується може призвести до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного  захисту, до погіршення технічного стану жилого будинку в цілому та порушення прав інших споживачів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

До 30 днів

Необхідні документи

Заява власника або уповноваженої ним особи за формою згідно з додатком 1 Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №321, до якої додаються:

  • копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
  • письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
  • звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за встановленою формою.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • неподання документів, зазначених у пункті 3;
 • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

33 дні

Необхідні документи

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками), відповідно до додатка №1 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011р. 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

відсутні

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

5 робочих днів

Необхідні документи

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками) відповідно до додатка №1 та заява відповідно до додатка №3 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011р.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

відсутні

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

5 робочих днів

Необхідні документи

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта), відповідно до додатка №2 та додатку № 21 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011р.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

відсутні

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

5 робочих днів

Необхідні документи

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта) відповідно до додатків №2 та № 21 та заява відповідно до додатка №3 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011р.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

відсутні

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

5 робочих днів

Необхідні документи

Декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та самочинно збудованих об’єктів  з незначними (СС1) наслідками право власності на які визнано за рішенням суду) відповідно до додатків № 2, № 3 та № 5 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених  будівництвом об’єктів», затвердженого Постановою КМУ № 461 від 13.04.2011р.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

10 робочих днів

Необхідні документи

Заява та декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та самочинно збудованих об’єктів  з незначними (СС1) наслідками право власності на які визнано за рішенням суду) відповідно до додатків № 2, № 3, № 5, № 6 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених  будівництвом об’єктів», затвердженого Постановою КМУ № 461 від 13.04.2011р.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

10 робочих днів

Необхідні документи

Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта, до якої додаються:
 • один примірник заповненої декларації;
 • звіт (крім випадків прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);
 • засвідчені в установленому порядку копії:
     • документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;
     • технічного паспорта (з відміткою про проведення технічного обстеження – у випадку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно).

Технічні паспорти, складені до 31 серпня 2018 року щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об’єкта (у разі їх наявності).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання чи оформлення декларації та поданих документів з порушенням установлених вимог, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

10 робочих днів