Необхідні документи

Для реєстрації місця  проживання особа або її представник подає:
 • Заяву за формами, наведеними відповідно у
  додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;
 • Документ до якого вносяться відомості про
  місце проживання (паспорт громадянина  України,
  тимчасове посвідчення громадянина України,
  посвідка на постійне проживання, посвідка на
  тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист).
 • Документ, до якого вносяться відомості про місце перебування (довідка про звернення за захистом в Україні);
 • Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 14-річного віку);
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору
  або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту «check» або інформацію
  (реквізити платежу) про сплату адміністративного
  збору в будь-якій формі (у разі реєстрації місця
  проживання одночасно із зняттям з попереднього
  місця проживання адміністративний збір стягується
  лише за одну послугу).

У разі здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини або реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

 • Документи, що підтверджують:
   • право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
   • право па перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
   • проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи. як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року  року  № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Місце проживання дитини віком до 14 років, відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених Правилами реєстрації місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дичини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві. перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

 

Зняття з реєстрації місця проживания

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання. У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

 • рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави. легалізованого в установленому порядку;
 • інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
 • підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
 • підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування. здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

   • документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 14-річного віку, подається свідоцтво про народження;
   • квитанцію про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту «check» або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі*;
   • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

   • документ, що посвідчує особу представника;
   • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або па підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з вибуттям особи на постійне проживання за кордон здійснюється на підставі наданого такій особі територіальним органом ДМС або закордонною дипломатичною установою України відповідного повідомлення, зокрема про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні, яке особа або її представник подає разом із відповідною заявою.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

 • у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку — у розмірі 0.0085 розміру мінімальної заробітної плати;
 • у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку — у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Відповідно до пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII, мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.

До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

Адміністративний збір сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Терміни виконання

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

У разі здійснення реєстрації місця проживання відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко». затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проект)’ щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», адміністративна послуга надається в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява довільної форми;
 • паспорт громадянина України;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
      • документ, що посвідчує особу представника;
      • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

дата отримання органом реєстрації відповідних документів

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява довільної форми;
 • паспорт громадянина України;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     •    документ, що посвідчує особу представника;
     •    документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

дата отримання органом реєстрації відповідних документів

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява довільної форми;
 • паспорт громадянина України;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява про реєстрацію місця проживання;
 • паспорт громадянина України (заявника- представника дитини)
 • подається свідоцтво про народження;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     •    документ, що посвідчує особу представника;
     •    документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами)
 • згода другого з батьків або підпис особи засвідчений в установленому порядку (окрім випадків, коли  місце проживання дитини визначено відповідним судовим рішенням або рішенням органу опіки та піклування),  у разі проживанні батьків за різними адресами, для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків;
 • довідка дитини про  зняття з реєстрації місця проживання

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

дата отримання органом реєстрації відповідних документів

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява про зняття з реєстрації  місця проживання іншої особи;
 • паспорт громадянина України заявника
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • документ на підставі якого здійснюється зняття з реєстрації;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами)

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Сплачується адміністративний збір у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

Адміністративний збір сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви

Терміни виконання

дата отримання органом реєстрації відповідних документів

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява довільної форми;
 • документ, до якого внесена зміна;
 • документ, підтверджуючій зміну персональних даних.
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня
Довідка видається:
  • особам до 27 років для військового комісаріата;
  • для формування справи служби у справах дітей міської ради).

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява встановленого зразка;
 • паспорта особами з 14 років (при наданні паспорта у формі ID-картки, надавати довідку про реєстрацію місця проживання ф. 13),
 • свідоцтва про народження дітей до 14 років,
 • свідоцтва про шлюб (розірвання шлюбу) або рішення суду про розірвання шлюбу,  свідоцтва про смерть одного з подружжя;
 • довідка про навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання в учбових закладах і зареєстроване місце проживання яких разом з батьками);
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • відмова осіб у наданні обов’язкових документів;
 • надання особами не достовірних, не дійсних документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява встановленого зразка;
 • акт про постійне проживання за однією адресою, складеного головою вуличного (будинкового) комітету, секретарем ради мікрорайону  за посвідченням  3-х сусідів, завіреного організаційним відділом міської ради (кабінет 10),
 • паспорта особами з 14 років (при наданні паспорта у формі ID-картки, надавати довідку про реєстрацію місця проживання ф. 13),
 • свідоцтва про народження дітей до 14 років,
 • свідоцтва про шлюб (розірвання шлюбу) або рішення суду про розірвання шлюбу,  свідоцтва про смерть одного з подружжя;
 • довідка про навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання в учбових закладах і зареєстроване місце проживання яких разом з батьками);
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • відмова осіб у наданні обов’язкових документів;
 • надання особами не достовірних, не дійсних документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява встановленого зразка;
 • паспорта осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку) з 14 років (при наданні паспорта у формі  ID-картки , надавати довідку про реєстрацію місця проживання ф. 13),
 • свідоцтва про народження дітей до 14 років,
 • адресної картки особи (домової книги) за наявності;
 • на вимогу адміністратора для уточнення адреси власником надається документ на право власності житловим приміщенням;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • відмова осіб у наданні обов’язкових документів;
 • надання особами не достовірних, не дійсних документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
 • заява встановленого зразка;
 • запит нотаріуса ;
 • паспорта осіб,  з 14 років (при наданні паспорта у формі  ID-картки , надавати довідку про реєстрацію місця проживання ф. 13) ,  свідоцтва про народження дітей, які були зареєстровані з померлим на день його смерті,
 • свідоцтво про смерть померлого,
 • адресної картки особи (домової книги) за наявності;
 • на вимогу спеціаліста для уточнення адреси власником надається документ на право власності житловим приміщенням;
 • у разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:
     • документ, що посвідчує особу представника;
     • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • відмова осіб у наданні обов’язкових документів;
 • надання особами не достовірних, не дійсних документів.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

3 робочих дня

Необхідні документи

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

дата отримання органом реєстрації відповідних документів

Завантажити файли