Підстава для нарахування компенсації за розміщення  ВПО – Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (далі за текстом Постанова), із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №490 від 29.04.2022 р., №977 від 30.08.2022 р., №1094 від 30.09.2022 р. (надалі за текстом Постанова).

З повним текстом даних нормативних актів можна самостійно ознайомитись на офіційних сайтах Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

Роз’яснення, щодо подачі відповідних заяв оприлюднені на офіційних сайтах Миргородської міської ради та Центру надання адміністративних послуг Миргородської міської ради.

 

Мають право на компенсаціюНе мають право на компенсацію
1.Особи, які являються власниками, наймачами,  спадкоємцями житла; особи, що діють за нотаріально посвідченим дорученням власника, щодо розпорядження житлом, та які надали посвідчуючи документи:

 

–        свідоцтво про право власності

–        витяг з реєстру речових прав

–        свідоцтво про успадкування

–        ухвали суду

–        доручення представляти інтереси власника

 

1. Особи, які не являються власниками житла, не мають посвідчуючих право власності  документів та доручень представляти інтереси власника
2. Особи, які безплатно розмістили в своєму помешканні ВПО

 

 

2. Особи, які  на платній основі розмістили в своєму помешканні ВПО
3. Особи, які розмістили ВПО, які  не являються співвласниками житла

 

 

3. Особи, які розмістили ВПО, які являються співвласниками житла
4.Особи, які розмістили ВПО, та які не являються їх сім’єю в розумінні Сімейного кодексу України (Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України

 

п.1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.

п.2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.

п.3. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами сім’ї, визначеними у ньому.)

 

4.Особи, які розмістили ВПО, та які являються їх сім’єю в розумінні Сімейного кодексу України (ст. 2  п.4 Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням.)
5. Особи, які розмістили ВПО з територій, які включені до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, (блокуванні), відповідно до Наказів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, діючих на момент подачі заяв

 

 

5. Особи, які розмістили ВПО з територій, які не включені до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, (блокуванні), відповідно до Наказів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, діючих на момент подачі заяв
6. Особи, які розмістили ВПО, житло яких пошкоджене, або зруйноване та внесене до реєстру зруйнованого та пошкодженого майна на підставі витягу з реєстру зруйнованого та пошкодженого майна

 

 

6.Особи , які розмістили ВПО, житло яких не пошкоджене та не зруйноване
7. Особи, які подали заяву на компенсацію , в строки з 01 по 05 число  місяця, наступного за звітним7. Особи, які  подали заяву на компенсацію понад строки, встановлені Постановою №333, в період після 05 числа , наступного за звітним

 

 

8. Особи, які подали документи у відповідності до додатку 1 , додатку 2 Постанови, на бланках встановленого зразка, діючих на момент подачі, із заповненням всіх необхідних даних в графах та строчках, з наданням підтвердних, зазначену інформацію документів (або їх копій) (паспорт,  ІПН, витягу з демографічного реєстру, довідки ВПО, свідоцтва,тощо )

 

 

8. Особи, які подали інформацію  на бланках  не встановленого зразка,  не діючих на момент подачі, не заповнили всі необхідні дані в графах та строчках, не надали підтвердних, зазначену інформацію документів (паспорт,  ІПН, витягу з демографічного реєстру, довідки ВПО, свідоцтва,тощо )

 

 

9. Власники житла, які не мають заборгованості з оплати комунальних послуг9.Власники житла , які  мають заборгованість з оплати комунальних послуг

 

 

10. Адреса реєстрації ВПО відповідає адресі, поданій  власником житла у заяві на компенсацію10.Адреса реєстрації ВПО  не відповідає адресі, поданій  власником житла у заяві на компенсацію

Інформація, подана власниками житла, згідно додатків 1, додатків 2 Постанови, вноситься працівниками, призначеними відповідальними, до інформаційно–аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, у строки, передбачені Постановою, на офіційний портал  або власниками житла за власною ініціативою, самостійно на електронний портал «Прихисток».

Узагальнена інформація за узгодженою формою щодо виплати компенсацій направляється до Полтавської військової адміністрації до 12 числа, наступного за звітним, до 19 числа  місяця, наступного за звітним –  до Міністерства розвитку громад та територій України, та в послідуючому – до  Товариства Червоного Хреста в Україні, яке в свою чергу проводить перевірку наданих заявником відомостей, та за наявності грошових надходжень проводить  відповідні виплати.

Контактна інформація про вище зазначені установи знаходиться на їх офіційних сайтах.

У разі, якщо заявник не отримав письмове  повідомлення про відмову у прийнятті заяви, то така заява вважається прийнятою та нарахування компенсації відбувається з розрахунку 14,77 грн. за 1 людину за 1 людинодень, а з 01.10.2022 р. – 30  грн. за 1 людину за 1 людинодень, з дати видачі довідки внутрішньо–переміщеної особи включно.

Виконавчі органи місцевих рад не являються розпорядниками коштів, спрямованих на вище зазначені компенсації та не можуть контролювати час та обсяги їх надходження.

У разі виявлення фактів подачі власниками житлових приміщень неправдивої, свідомо спотвореної інформації – буде направлено повідомлення до правоохоронних органів для відповідного реагування та притягнення винних до відповідальності.