Необхідні документи

Для фізичних осіб до заяви додаються:
  • копія технічного паспорта БТІ;
  • копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування або міни, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір довічного утримання тощо);
  • копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);
  • акт районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області про надзвичайну ситуацію (подію);
  • копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, реєстрація);
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • ненадання повного пакету документів;
  • надання документів, які не відповідають дійсності чи містять неповну інформацію;
  • проведено виплату страхового відшкодування.

Вартість послуги

Послуга надається безоплатно

Терміни виконання

місячний строк